Trung tâm dịch vụ sửa chữa của Audi Việt Nam

Để bảo đảm việc bảo hành và sửa chữa xe Audi cho khách hàng mua xe, hiện tại Audi Việt Nam đã có 03 Showroom Audi tại 03 thành phố lớn nhằm cung cấp dịch vụ Audi sữa chữa và bảo hành xe chính hãng cho khách hàng như:

1. Audi Tp. Hồ Chí Minh

2. Audi Hà Nội

3. Audi Đà Nẵng

Đội ngũ kỹ thuật và cố vấn dịch vụ tại Audi Việt Nam liên tục được tham gia các khóa huấn luyện về dịch vụ và sữa chữa do các chuyên gia của hãng Audi AG đứng ra giảng dạy và hướng dẫn. Nâng cao trình nghiệp vụ sửa chữa nhằm bắt kịp sự phát triển mới nhất về công nghệ của hãng Audi toàn cầu. Audi Thành phố Hồ Chí Minh , Audi Hà Nội và Audi Đà Nẵng chỉ cung cấp các phụ tùng chính hãng của Audi, luôn có sẵn phụ tùng sửa chữa thay thế đáp ứng nhu cầu sữa chửa nhanh để khách hàng không phải đợi xe quá lâu.

Phương pháp xữ lý kỹ thuật của Audi AG luôn được đội ngũ kỹ thuật ứng dụng nghiêm ngặt tại các xưởng dịch vụ sửa chữa nhằm bảo trì các loại xe Audi trong điều kiện cao nhất. Trong trường hợp xe xảy ra tai nạn, với sự liên kết các công ty bảo hiểm uy tín cho phép Audi Việt Nam cam kết với khách hàng về việc sửa chữa nhanh chóng theo yêu cầu.

Khi mua xe mới chính hãng tại Audi Việt Nam, Quý khách hàng sẽ được bảo hành xe lên đến 03 năm và không giới hạn số Km. Nhằm tạo ra hiệu suất hoạt động cao, những chiếc xe Audi cần được bảo trì và bảo dưỡng đúng cách theo định kỳ từ 8.000 km đến 10.000 km tại dịch vụ của Audi.

Các điều kiện đặc biệt về bảo hành và sửa chửa xe Audi sẽ được nhân viên cố vấn dịch vụ đề xuất lên ban giám đốc nếu khách hàng đang sở hữu những chiếc xe không chính hãng nhưng hội đủ điều kiện của Audi Việt Nam.

Audi Hồ Chí Minh

6B Tôn Đức Thắng Quận 1Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0945777077
Fax: +84 (28) 39 24 3961
Email: thientran022003@gmail.com

Audi Hà Nội
8 Phạm Hưng, Phường Trí Trị ,Hà Nội
Tel: + 84-24-3768 5959
Fax: + 84-24-3768 5960
Email: contact@audi.vn

Audi Đà Nẵng

86 Duy Tân Đường Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
Tel (0) 2363 788 686
Fax: 08:00 (0) 2363 798 686
Email: contact@audi.vn